BS De Klaver - Algemene informatie -

Onze school

 

Basisschool De Klaver is een samenwerkingsschool ontstaan op 01-08-2016 door een fusie van 2 basisscholen in Stedum. Onze naam is in 2016 bedacht door Eva Smit uit groep 8. Eva heeft het als volgt beschreven:

Klaver is het teken van geluk. De hoop dat de school heel veel geluk brengt aan alle kinderen die op de school komen en gaan. Op de ieder blad van de Klaver (4) komt een andere kleur. Dit omdat de kinderen anders zijn en daarom allemaal welkom zijn. Het eerste blaadje is voor samenwerking, het tweede blaadje is voor huidskleur, het derde is voor vreugde en het vierde blaadje is voor liefde.

BS De Klaver staat voor:

      - Onderwijs gebaseerd op algemeen bijzondere grondslag.

        (algemeen bijzonder onderwijs is neutraal in de zin van de gelijkwaardige      

        betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen)  

      - Respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing.

      - Een leerklimaat waarin de kinderen graag willen leren, ieder op zijn eigen niveau.

      - Kinderen laten schitteren met hun eigen unieke talenten en eigenschappen.

      -IPC, thematisch onderwijs waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen.

 

Wij zijn in oktober 2019 verhuisd naar ons nieuwe gebouw aan de Hilmaarweg 19. De Klaver is onderdeel van stichting Noordkwartier.

Wij beschikken over 5 lokalen voor 4 combinatiegroepen, waaronder een technieklokaal. Tevens heeft peuterspeelzaal het Vlinderhofje (Kids2b) een eigen ruimte in het gebouw.