BS De Klaver - Algemene informatie -

Onze school

Bassischool De Klaver is een samenwerkingsschool ontstaan op 01-08-2016 door een fusie van 2 basisscholen in Stedum.

Wij staan voor:

      - Onderwijs gebaseerd op algemeen bijzondere grondslag.
        De openbare en christelijke identiteiten zijn herkenbaar aanwezig.

      - Respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing.

      - Een leerklimaat waarin de kinderen graag willen leren, ieder op zijn eigen niveau.

      - Kinderen laten schitteren met hun eigen unieke talenten en eigenschappen.

 

Wij zijn tijdelijk gehuisvest aan de Bedumerweg 33.  We hopen rond de zomer van 2019 te verhuizen naar een prachtig nieuw gebouw. De Klaver is onderdeel van stichting Noordkwartier.

Op dit moment beschikken wij over 4 lokalen voor 4 combinatiegroepen. Tevens heeft  peuterspeelzaal het Vlinderhofje een eigen ruimte in het gebouw.