OR

Gerdy Hofman ( voorzitter )                                                                      
Syta Timmer
Karen Hemmen
Annamieke Schinkel ( notulist )
Martien Spits ( penningmeester )
Veronique Huisman
Riekie van den Berg
Marije Linde  

BS De Klaver - OR -